Hugo Vanderstadt

Architect & stedenbouwkundig ontwerper

Ingeschreven in de lijst van erkende architecten de Orde van Architecten Vlaamse Raad www.architect.be  

Pagina : Wetstraat

Wetstraat

Wetstraat

Schumanplein

Een ‘green line’ voor Brussel

De omgeving van het Schumanplein kan met een beperkte verkeersingreep grondig getransformeerd worden in een rustig parkgebied in de vorm van een plateau met een grasveld, bomen, wandel- en fietspaden. Een groene wandel- en fietserverbinding (zoals de Green Line in New York) is mogelijk.

Te verbinden:
  • De Europese commissie
  • De ministerraad
  • Het Europees parlement
  • Het Europees dorp met de gecentraliseerde kantoren van de Europese commissie gemengd met wonen en diensten (walk to work)

Dit plateau kan dus doorgetrokken worden richting Luxemburgstation boven de spoorlijn die dieper gelegen is. Hierdoor bekomt men een 100% verkeersvrije en groene verbinding.

Groen plateau

Dank zij het groene plateau bekomt men voor het Berlaymontgebouw een rustige voetgangerszone dat schuin afdaalt richting Berlaymontgebouw en daardoor de mogelijkheid geeft voor een amfitheater. Voor het Berlaymontgebouw kan men een park aanleggen met een zachte groene helling. Deze constructie is op 4 m hoogte en bevat min 0,5 à 1 m teelaarde, dit is voldoende om bomen te planten.

De Schumantoren

Er bestaat in brussel geen enkel typisch herkenbaar Europees gebouw, zelfs het Berlaymontgebouw is een veel herhaalde architecturale stereotiep. Voor deze herkenbaarheid en zeer zeker ook voor het toerisme zou een iconisch gebouw op het Schumanplein wenselijk zijn. Alle lidstaten kunnen er het beste van hun land tonen in een unieke omgeving. Elke lidstaat heeft een verdieping met een terras en een daktuin die langs de buitenzijde bereikbaar zijn.

Wetstraat zonder torens

De Wetstaat te brussel heeft een heel belangrijke functie voor de stad en voor het ganse land. Daarom moet deze straat een duidelijk accent krijgen. Gezien hoge torens heel wat nadelen hebben, doen we het met een architectuur die meer ingebed zit in het stadsweefsel. Vooral de Europese commissie is vragende partij om hun kantoren meer te concentreren, want ze zitten nu zeer verspreid in de stad. Het voorstel voor drie super hoge torens (65m hoogte) voor de Europese commissie is een goed voorbeeld het niet moet.

Alternatief voorstel: een Europees dorp voor wonen en werken

Met ‘Europees dorp’ bedoelen we een alternatief voorstel voor de drie mega torens die men nu voorziet om de administratie van de Europese commissie te huisvesten: kantoren, woningen, woonvoorzieningen en groen in één goed geïntegreerd walk to work project.
Dit is het antwoord op het massatransport zoals de metro, de files, de stadsvlucht, de torens

Walk to work

De Europese ambtenaren kunnen er wonen waar ze werken in een goed microklimaat voor gezinnen met kinderen, met voorzieningen op loopafstand.

Open structuur: de gebouwen vormen ontmoetingsruimten tussen de stad en europa op een menselijke schaal: duidelijke herkenbaarheid is mogelijk niettegenstaande de grootschaligheid.

Op het gelijkvloers: restaurants en cafés die de cultuur van het specifieke land uitstralen.

Op het groene plateau erachter: de rustige woonsfeer voor gezinnen met kinderen.

Zie volledig ontwerp (PDF)
  • Datum: 4 juni 2017
  • Locatie: Brussel, Wetstraat
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt Bekijk rouwprentje.