Hugo Vanderstadt

Architect & stedenbouwkundig ontwerper

Ingeschreven in de lijst van erkende architecten de Orde van Architecten Vlaamse Raad www.architect.be  

Papenvest – alternatief voor hoogbouw

Papenvest – alternatief voor hoogbouw

De vijf bestaande hoogbouwblokken worden afgebroken. Het project voor heraanleg omvat:350 WONINGEN OP 1,4 HA = 250 WONINGEN/HA.

ONTWERPCONCEPT: 10 C0-HOUSING CLUSTERS MET GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN EN EEN KINDVRIENDELIJKE ARCHITECTUUR

Cohousing wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten zoals een gemeenschappelijke eetruimte.
De optimale grootte van een co-housingcluster is proefondervindelijk vastgesteld op 20 à 30 woningen.
Concreet wil dit zeggen dat we woningclusters voorzien van 20 à 30 woningen rondom een of meer gemeenschappelijke ruimten. Deze commonhouses zijn gelegen op de toegangen tot het groene middengebied op het groene plateau, zodat een spontane sociale controle ontstaat.
Herkenbare inkom per cluster is mogelijk zodat een tiental buurten kunnen onderscheiden worden van op de straat.

HET GESLOTEN BOUWBLOK MET HOGE WOONDICHTHEID

Tot 4 woonlagen is auditief en visuele contact met de begane grond mogelijk.

Semi publieke ruimten in het binnengebied zijn ideale, rustige en groene ruimten voor het buurtleven en veilige speelruimte voor de kinderen met uitzicht vanuit de woningen naar de spelende kinderen.

De straatwand kan in dialoog met het verticalisme van de rijwoningen, waardoor de menselijke schaal mogelijk is, niettegenstaande de grote schaal van het project.

DE VERHOOGDE STRAAT

De ideale tool voor gestapelde rijwoningen is de verhoogde straat: hierdoor kan men zijn eigen woning zichtbaar en herkenbaar maken vanuit de openbare ruimte.
Met de verhoogde straat kan de bewoner, zoals dat het geval is met de rijwoning, zijn identiteit uitdrukken en zijn eigen woning kenbaar maken.

ENERGIENEUTRAAL; MEER GROEN IN DE STAD, GROENE MOBILITEIT

HET GROENE PLATEAU

Onder het groene plateau kan de overdekte ruimte verlicht worden door solar-tubes die weinig ruimte innemen en in de groenaanleg kunnen geïntegreerd worden.

De voordelen van een groen plateau

1. De ruimte eronder is multifunctioneel
Autobergplaats, fietsen berging, knutselruimte , ambachtelijke ruimten, stapelruimten, enz…

2. Zeer goede toegankelijkheid
De ruimte is zeer goed toegankelijk vanuit de omliggende woningen en vooral vanuit de woningen op het gelijkvloers, deze kunnen getransformeerd worden in andere functies in direct contact met de overdekte ruimte onder het plateau.

3. Volwaardige buurttuin
Het verhoogd plateau kan een volwaardige buurttuin dragen, met slechts 50 cm substraat kan men er volwaardige bomen laten groeien.

4. Veilige ontmoetingsruimte
Het verhoogde plateau geeft een semi-publieke ruimte die afgescheiden is van de openbare weg, waardoor het een intieme buurtfunctie krijgt . Dit geeft aanleiding tot intens buurtleven en een veilige ruimte voor de kinderen, buiten het drukke stadsleven.

5. Aangenaam micro klimaat
Het aangenaam micro klimaat met veel zonnige hoeken, zal de semi publieke ontmoetingsruimte bruikbaarder en gezelliger maken.

6. Kindvriendelijk
Visueel en auditief contact vanuit de woning met de speelruimte is mogelijk.
Elke cluster heeft zijn eigen volkstuintjes met een gemeenschappelijke composthoop.
De sociale controle is verzekerd door de omringende woningen.
Deze moestuinen zijn een ideale aanleiding tot sociaal contact, ongeacht de verschillende huidskleur, taal of cultuur.

DAKTUINEN ALS OPLOSSING VOOR MEER GROEN BIJ HOGE WOONDICHTHEDEN

Daktuinen kunnen de vraag naar de privé tuin oplossen, ook en vooral bij hoge woondichtheden.
Tuinen op de verdieping kunnen individuele tuinen zijn of gemeenschappelijke tuinen.

BEN-WONINGEN, MAXIMALE BENUTTING VAN ZON- EN WINDENERGIE

Zonnepanelen: o – w – oriëntatie is optimaal
We kunnen voor 17 % zelfvoorzienend zijn tijdens de winter.
We kunnen voor 61 % zelfvoorzienend zijn tijdens de zomer.

Windenergie in de stad met een “Savoniusturbine”.
De windmolen van het type “savonius” heeft een aantal voordelen:
Onafhankelijk van de windrichting
Al bij lage windsnelheden toepasbaar (vanaf 2–3 m/s).
Geen geluidsoverlast: nauwelijks waarneembare draaigeluiden.
Geen trillingen

LEVENSLANG WONEN DANKZIJ

OPSPLITSBARE WONINGEN, AANPASBAARHEID IN DE TIJD EN DE NABIJHEID VAN VOORZIENINGEN.

De voordelen van opsplitsbare woningen.
Gezien de helft van de woning kan verhuurd worden geeft dit verhoogd inkomen na pensioenleeftijd.
Mogelijk gebruik als kangoeroewoning waarbij de kinderen kunnen zorgen voor de ouders.
Voor de projectontwikkelaar en/of bouwmaatschappij is er een grotere aanpassing mogelijk aan de marktbehoeften.

Zie volledig ontwerp (PDF)
  • Datum: 18 april 2017
  • Locatie: Brussel, Papenvest
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt Bekijk rouwprentje.