Hugo Vanderstadt

Architect & stedenbouwkundig ontwerper

Ingeschreven in de lijst van erkende architecten de Orde van Architecten Vlaamse Raad www.architect.be  

Josaphat site te Brussel

Josaphat site te Brussel

COMMONS JOSAPHAT – MAAK JE EIGEN STAD

CONCEPT: het stedelijk tuindorp

Dit concept is gebaseerd op het idee van een levend weefsel stedelijke gevoed door een permanente groei en aanpassing aan de veranderende behoeften. Het gesloten blok systeem geeft ons deze mogelijkheid.

Het is ook de beste stedelijke structuur om een kindvriendelijke omgeving te creëren. Dit is zeer belangrijk voor Brussel, omdat alle studies aantonen dat gezinnen met kinderen de stad verlaten (als dit financiële mogelijk is). Om deze gezinnen in de stad te houden is het zeer belangrijk om de kinderen een veilige plek te geven waar ze kunnen spelen en de ouders hen kunnen zien vanuit hun huis. De veilige weg (vrij van auto-verkeer) naar de school is net zo belangrijk.

Dit alles kunnen we realiseren met het gesloten blok systeem Anderzijds moeten wij zeer hoge dichtheden (100 woningen / ha) realiseren om de snelle groei van de stad te kunnen beantwoorden. Deze hoge dichtheden, samen met een kindvriendelijke omgeving, kunnen alleen worden bereikt dankzij terras woningen = groene architectuur met daktuinen. Natuurlijk is dit een dure manier van bouwen, maar aan de andere kant goedkoper dan een villa in de buitenwijken. Dankzij deze hoge dichtheid kunnen we de kosten van de individuele huizen beperken.

Zie volledig ontwerp (PDF)
  • Locatie: Brussel, Josaphat site
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt Bekijk rouwprentje.