Hugo Vanderstadt

Architect & stedenbouwkundig ontwerper

Ingeschreven in de lijst van erkende architecten de Orde van Architecten Vlaamse Raad www.architect.be  

Het Brouckèreplein te Brussel

Het Brouckèreplein te Brussel

De twee bestaande modernistische gebouwen afbreken is de beste optie omdat het micro-klimaat er zeer slecht is: de volumes vangen veel wind en daardoor is het Munt-plein zeer ongezellig. Deze architectuur conflicteert eveneens met de waardevolle historische gebouwen.

De monotone kantoorfunctie wordt best aangevuld met woonwinkels zodat het beter aansluit aan het bestaande stedelijk weefsel. In dit project is aan de ene kant het administratief centrum van de stad Brussel voorzien en aan de overkant van de Anspachlaan een administratief gebouw voor het Brussels Gewest.

Het Brouckèreplein wordt bovengronds ingericht voor voetgangers, fietsers en een tramlijn. De Brouckère-fontein wordt terug voorzien en aan het kruispunt met de Wolvengracht zorgt een kiosk (o.a.voor straatmuzikanten) voor de nodige animatie.

Zie volledig ontwerp (PDF)
  • Datum: 4 mei 2018
  • Locatie: Brussel, Brouckèreplein
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt Bekijk rouwprentje.